Thông báo đáu giá cho thuê nhà khách Hương Sen phường Tân Giang, thành phố Hà

Thứ bảy - 20/01/2024 20:16

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH SỐ 1 HÀ TĨNH

 
 
 

Số: 02/TB-ĐGTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 
 

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Địa chỉ: Số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính. Địa chỉ: Số 12, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
1. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê cơ sở nhà, đất Nhà khách Hương Sen tại Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh
- Giá khởi điểm: 1.098.308.000 đồng/năm.
- Bước giá: 35.000.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 219.661.600 đồng/ hồ sơ
- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hố sơ
2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng
- Mục đích cho thuê: Thương mại dịch vụ (theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 27/8/2022)
- Hình thức cho thuê: Cho thuê trả tiền hàng năm
- Thời hạn sử dụng đất: 05 (Năm) năm, kể từ ngày có hợp  đồng có hiệu lực.
- Phương thức cho thuê: Đấu giá cho thuê
3. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:
- Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá.
Vòng 1: Bỏ phiếu gián tiếp để lựa chọn khách hàng có từ 03 mức giá cao nhất trở lên để tham gia đấu giá vòng tiếp theo. Trường hợp chỉ có 02 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá thì vẫn tiếp tục đấu giá vòng tiếp theo.
Vòng tiếp theo: Đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá
- Phương thức trả giá: Trả giá lên.
Cách thức trả giá: Người tham gia đấu giá trả giá thấp nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm + 0 bước giá, 1 bước giá, 2 bước giá) phiếu trả giá không nguyên lần bước giá đều là những phiếu không hợp lệ.
4. Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút, ngày 02/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 278, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo cho đến thời gian hết hạn bán hồ sơ người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh để được hướng dẫn.
Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho công ty giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian nêu trên) và nộp vào tài khoản của Công ty cụ thể như sau:
- Số tài khoản 7888 999999 
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
+ Địa chỉ: Số 278 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.
+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(Vietcombank).
Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê cơ sở nhà, đất Nhà khách Hương Sen tại Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.
- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền (có đầy đủ nội dung nộp tiền).
Trường hợp người tham gia đấu giá nhờ người khác nộp hộ tiền đặt trước thì nội dung phải ghi rõ: “Nguyễn Văn A(Tên người nộp tiền hộ) nộp hộ tiền đặt trước đấu giá cho thuê cơ sở nhà, đất Nhà khách Hương Sen tại Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh cho Nguyễn Văn B(Tên người tham gia đấu giá tham gia đấu giá theo đơn đăng ký)”.
- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.trước ngày mở cuộc đấu giá.
*Lưu ý: Giấy nộp tiền đặt trước của người tham gia đấu giá nộp cho công ty trước ngày mở cuộc đấu giá.
- Người tham gia đấu giá được hoàn trả khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau: Không trúng đấu giá hoặc có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai và Công ty có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá người tham gia đấu giá đến nhận lại tiền đặt trước sau thời hạn trên là hoàn toàn tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại về việc này.
- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Nơi bảo quản thùng phiếu: Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Hà Tĩnh.
7. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật, sử dụng đúng mục đích theo Đề án.
b. Điều kiện tham gia đấu giá:
- Các đối tượng quy định tại Khoản a Mục này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
- Có Đơn xin tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh phát hành.
- Có thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xác nhận tư cách pháp lý đối với người tham gia đấu giá là tổ chức.
- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá đúng quy định.
- Có đủ năng lực sử dụng đúng công năng, mục đích các hạng mục tài sản được cho thuê, bảo quản và giữ gìn tài sản nhàn nước theo quy định ; đảm bảo an toàn, an ning trật tư, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; chi trả các khoản chi phí tiền điện, tiển nước, dịch vụ vệ sinh và các khoản chi phí phát sinh khi sử dụng tài sản cho thuê theo đúng quy định; không được chuyển nhượng quyền thuê tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân nào khác.
* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
a. Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Hà TĨnh. Người tham gia đấu giá phải ký, ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên đơn đăng ký.
b. Bản sao hợp lệ các tài liệu sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (Bản sao có chứng thực hoặc có kèm bản gốc để đối chiếu)
c. Giấy nộp khoản tiền đặt trước.
d. Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
đ. Phiếu trả giá sau khi đã điền đầy đủ thông tin được bỏ vào phong bì (có đóng dấu treo của Công ty Đấu Giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh) được bọc, dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.
- Chỉ những người mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định mới được công nhận là đủ điều kiện đấu giá.
c. Đối tượng không được tham gia đấu giá
- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; người quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của: người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; người quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Kính mời tổ chức cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính.
  Địa chỉ: Số 12, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 0949.566667 (Đ/c Hà); 0943.606568 (Đ/c Minh).
 
Nơi nhận:
­- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính;  
- Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnhăng tin);
- Công TTĐT Quốc gia về ĐGTS;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Niêm yết tại: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh;  
- Niêm yết tại: UBND phường Tân Giang
- Người tham gia đấu giá;                
- L­ưu: VPCT, HSĐG.
 T/M GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐCNguyễn Thế Trường


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay825
  • Tháng hiện tại13,618
  • Tổng lượt truy cập1,695,816
Văn bản mới

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 1492 | lượt tải:200

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-B

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 630 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây