Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đỉnh Bàn , huyện Thạch

Thứ ba - 05/03/2024 19:21
 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH SỐ I HÀ TĨNH
 
 

Số: 03/TB-BĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 3 năm 2024

             
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Tên, đỉa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh     
Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính. Địa chỉ: Số 12, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh      
1. Ký hiệu, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất:

STT
Lô số Diện tích (m2) Giá khởi điểm
(Đồng/lô)
Bước giá
(Đồng/lô)
Tiền đặt trước
(Đồng/hồ sơ)
Phí tham gia đấu giá (Đồng/hồ sơ)
Khu tái định cư thôn Trường Xuân (xóm 9, xã Thạch Đỉnh cũ)
1 13 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
2 14 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
3 15 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
4 16 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
5 17 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
6 18 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
7 19 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
8 20 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
9 21 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
10 22 276 441.600.000 22.000.000 88.000.000 200.000
Khu tái định cư thôn Tây Sơn (xóm 11, xã Thạch Đỉnh cũ)
11 14 376 564.000.000 28.000.000 113.000.000 500.000
12 15 212,5 340.000.000 17.000.000 68.000.000 200.000
13 16 212,5 378.250.000 17.000.000 76.000.000 200.000
14 18 184 294.400.000 14.000.000 59.000.000 200.000
15 19 240 384.000.000 19.000.000 77.000.000 200.000
16 20 240 384.000.000 19.000.000 77.000.000 200.000
17 21 240 384.000.000 19.000.000 77.000.000 200.000
18 22 240 384.000.000 19.000.000 77.000.000 200.000
19 23 240 427.200.000 19.000.000 85.000.000 200.000
(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước).
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá bằng nguyên số lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm + 0 bước giá, 1 bước giá, 2 bước giá … vv) những lá phiếu trả không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ.
1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Đại diện hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiểm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoặc xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
2. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và thu hồ sơ:
- Tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 01/4/2024 (Trong giờ hành chính)
- Tại UBND xã Đỉnh Bàn: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 01/4/2024 (Trong giờ hành chính)
3. Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ ngày 22/3/2024 đến 11 giờ ngày                            30/3/2024 (xem trong giờ hành chính)
4. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian nêu trên).
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh không trực tiếp thu tiền đặt trước của khách hàng.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
  • Số tài khoản:  5201 0000 896999  Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh.
Người tham gia đấu giá phải nộp và rút tiền đặt trước phải chịu mọi chi phí của Ngân hàng theo quy định.
Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đỉnh bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền (có đầy đủ nội dung nộp tiền).
- Trường hợp nộp hộ tiền đặt trước thì người nộp hộ phải ghi rõ nội dung “Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Đỉnh Bàn”.
- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác nhận theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.trước ngày mở cuộc đấu giá.
Lưu ý:
Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá phải đúng với số tiền đặt trước quy định cho từng lô đất trong thông báo đấu giá, số tiền không thừa hoặc thiếu.
Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản qua Interenet bankinh thì phải có in sao lệnh chuyển tiền với đầy đủ nội dung nộp tiền (Giấy nộp tiền phải được nộp cho Công ty trước ngày mở cuộc đấu giá).
Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia nhiều lô đất (Có số tiền đặt trước của các lô đất bằng nhau) đã bỏ hồ sơ đấu giá vào thùng phiếu nhưng không nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì xử lý như sau:
- Thống nhất bằng văn bản về các lô đất đấu giá với Công ty (Theo mẫu Công ty ban hành). Các lô đất trong văn bản phải trùng khớp với số lô đã đăng ký tham gia trước đó chậm nhất trước 17 giờ ngày 03/4/2024. Những lô đất còn lại không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.
- Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá không thống nhất bằng văn bản với Công ty về các lô đất mình đăng ký tham gia đấu giá thì được coi như khách hàng tham gia đấu giá đã nộp các món tiền đặt trước tương ứng theo thứ tự số lô đất từ thấp đến cao tại Thông báo đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh ban hành, những lô còn lại không đủ điều kiển để tham gia đấu giá.
5. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:
- Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá.
Vòng 1: Bỏ phiếu gián tiếp để lựa chọn khách hàng có từ 03 mức giá cao nhất trở lên để tham gia đấu giá vòng tiếp theo. Trường hợp chỉ có 02 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá thì vẫn tiếp tục đấu giá vòng tiếp theo.
Vòng 2: Đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá
- Phương thức trả giá: Trả giá lên.
Cách thức trả giá: Người tham gia đấu giá trả giá thấp nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng nguyên lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm + 0 bước giá, 1 bước giá, 2 bước giá) phiếu trả giá không nguyên lần bước giá đều là những phiếu không hợp lệ.
6. Thời gian phát phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá của người tham gia đấu giá:
- Tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 01/4/2024 (Trong giờ hành chính)
- Tại trụ sở UBND Đỉnh Bàn: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 01/4/2024
7. Thời gian, địa điểm niêm phong miệng thùng phiếu trả giá: Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 01/4/2024 tại trụ sở UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại)
Kính mời: Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính, Đại diện lãnh đạo UBND xã Đỉnh Bàn, Đại diện công chức Địa chính UBND xã Đỉnh Bàn; Đại diện Công an xã Đỉnh Bàn và khách hàng tham gia đấu giá đến trực tiếp tại hội trường UBND xã Đỉnh Bàn để thực hiện việc niêm phong hòm phiếu trả giá.
* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá đất (theo mẫu Công ty ban hành);
        - Chứng từ nộp tiền đặt trước;
- Bản sao CMND/CCCD;
        - Phiếu trả giá (theo mẫu Công ty ban hành);
        - Văn bản ủy quyền.
Buổi công bố kết quả trả giá và tổ chức đấu giá: 8 giờ ngày 04/4/2024 tại trụ sở UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời người tham gia đấu giá có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính.
  Địa chỉ: Số 12, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Ủy ban nhân dân xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 0949.566667 (Đ/c Hà); 0943.606568 (Đ/c Minh).
 
Nơi nhận:
­- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính;  
- Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnhăng tin);
- Công TTĐT Quốc gia về ĐGTS;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Niêm yết tại: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh;  
- Niêm yết tại: UBND xã Đỉnh Bàn
- Người tham gia đấu giá;               
- L­ưu: VPCT, HSĐG.
 T/M GIÁM ĐỐC
  1. GIÁM ĐỐCTrần Mạnh Hà
 

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Quảng cáo
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay825
  • Tháng hiện tại13,623
  • Tổng lượt truy cập1,695,821
Văn bản mới

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 1492 | lượt tải:200

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-B

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 630 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây