THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT XÃ THẠCH TRUNG, TP HÀ

Thứ ba - 12/09/2023 04:37
 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH SỐ I HÀ TĨNH
 
 

Số: 14/TB-BĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 8 năm 2023


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


I. Tên, đỉa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.    
II. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
III. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 15 lô đất thuộc Quy hoạch hạ tầng dân cư Đồng Cọc Lim, thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Vị trí, số lô, diện tích, thông tin về các lô đất đấu giá:
TT Số lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước
(đồng)
Bước giá  (đồng) Tiền mua hồ sơ (đồng)
1 L-03 180,9 2.145.474.000 429.094.800 90.000.000 500.000
2 L-04 165,6 1.737.144.000 347.428.800 70.000.000 500.000
3 L-05 165,6 1.737.144.000 347.428.800 70.000.000 500.000
4 L-06 180,0 2.061.000.000 412.200.000 85.000.000 500.000
5 L-11 171,0 1.957.950.000 391.590.000 80.000.000 500.000
6 L-12 171,0 1.793.790.000 358.758.000 75.000.000 500.000
7 L-13 229,1 2.284.576.000 456.915.200 95.000.000 500.000
8 L-14 160,1 1.617.010.000 323.402.000 65.000.000 500.000
9 L-15 148,6 1.500.860.000 300.172.000 60.000.000 500.000
10 L-16 142,1 1.435.210.000 287.042.000 60.000.000 500.000
11 L-17 153,0 1.604.970.000 320.994.000 65.000.000 500.000
12 L-18 153,0 1.604.970.000 320.994.000 65.000.000 500.000
13 L-19 153,0 1.604.970.000 320.994.000 65.000.000 500.000
14 L-20 153,0 1.604.970.000 320.994.000 65.000.000 500.000
15 L-21 153,0 1.377.000.000 275.400.000 60.000.000 500.000


Giá khởi điểm của các lô đất trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Chi phí mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức.
Lưu ý cách thức trả giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá bằng nguyên số lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm + 1 bước giá, 2 bước giá, 3 bước giá … Vv) những lá phiếu trả không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ.
1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiểm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoặc xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
 Là cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền đất theo quy định tại Điều 55 và Điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 56 luật đất đai năm 2013.
2. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và phát phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 03/10/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh (Trong giờ hành chính).
3. Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ ngày 25/9/2023 đến 11 giờ ngày 03/10/2023 (Xem trong giờ hành chính)
4. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian nêu trên).
Hình thức nộp tiền đặt trước:
         Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
  •  Số tài khoản: 7888 999999  Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Tĩnh.
  • Số tài khoản:  5201 0000 896999  Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh.
Người tham gia đấu giá nộp và rút tiền đặt trước phải chịu mọi chi phí của Ngân hàng theo quy định.
(Khi nộp tiền đặt trước người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung: “Họ và tên” nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại xã Thạch Trung, mà không ghi rõ tham gia đấu giá lô nào; Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho 01 lô đất, không nộp gộp tiền đặt trước nhiều lô đất vào 01 giấy nộp tiền).
Lưu ý:
Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá phải đúng với số tiền đặt trước quy định cho từng lô đấu trong thông báo đấu giá, số tiền không thưa hoặc không thiếu.
Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản qua Interenet bankinh thì phải có in sao lệnh chuyển tiền với đầy đủ nội dung nộp tiền (Giấy nộp tiền phải được nộp cho Công ty trước ngày mở cuộc đấu giá)
Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia nhiều lô đất (Có số tiền đặt trước của các lô đất bằng nhau) đã bỏ hồ sơ đấu giá vào thùng phiếu nhưng không nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì xử lý như sau:
- Thông nhất bằng văn bản về các lô đất đấu giá với Công ty (Theo mẫu Công ty ban hành). Các lô đất trong văn bản phải trùng khớp với số lô đã đăng ký tham gia trước đó châm nhất trước 17 giờ ngày 05/10/2023. Những lô còn lại không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.
- Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá không thống nhất bằng văn bản với Công ty về các lô đất mình đăng ký tham gia đấu giá thì được coi như khách hàng tham gia đấu giá đã nộp các món tiền đặt trước tương ứng cho các lô đất theo thứ tự từ thấp đến cao ở STT tại Thông báo đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh ban hành, những lô còn lại không đủ điều kiển để tham gia đấu giá.
5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 
6. Phương thức đấu giá: Trả giá lên
          7. Thời gian bỏ phiếu trả giá của người tham gia đấu giá: Từ 8 giờ đến 17 giờ 03/10/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh (Trong giờ hành chính).
* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá đất (theo mẫu Công ty ban hành);
        - Chứng từ nộp tiền đặt trước (nếu có);
        - Bản sao CMND/CCCD;
        - Phiếu thu chi phí mua hồ sơ đấu giá;
        - Phiếu trả giá (theo mẫu Công ty ban hành);
        - Văn bản ủy quyền (nếu có.
       Lưu ý: Đơn đăng ký tham gia đấu giá được bỏ kèm với phiếu trả giá (trong phong bì lớn) trong đó phiếu trả giá được bỏ trong một phong bì riêng và bỏ vào thùng phiếu. Bản sao CCCD, Văn bản ủy quyền (nếu có) nộp trực tiếp cho Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
          8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 8 giờ ngày 6/10/2023 tại trụ sở UBND xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
9. Thời gian trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố giá. Tiền đặt trước của khách hàng sẽ được trả séc hoặc chuyển khoản.
Kính mời đại điện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- UBND xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Số 278 đường Nguyễn Du - Phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 0949.566667 (Đ/c Hà); 0943.606568 (Đ/c Minh).
Web: daugiahatinh.vn
 
Nơi nhận:
- Đăng Truyền hình Hà Tĩnh (Đăng tin);
- Cổng TTĐT về ĐGTS (Đăng tin);
- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- UBND xã Thạch Trung;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐG.
 
T/M GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Thế Trường

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay825
  • Tháng hiện tại13,575
  • Tổng lượt truy cập1,695,773
Văn bản mới

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 1492 | lượt tải:200

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-B

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 630 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây